Shop Categories

  info@erbanaradie.sk   02 6381 5163   v pracovné dni od 8:00 do 18:00.

Kontakt

Prevádzka

  Kaukazská 33, 851 04 Bratislava

  +421 2 6381 5163
  info@erbanaradie.sk

Sídlo spoločnosti

  Uhrova 24, 831 01 Bratislava

IČO: 35795484
IČ DPH: SK2020234821

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
IBAN: SK60 1100 0000 0026 2984 4218

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektoriát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor

Napíšte nám